Светът около нас е пълен с форми. Докато някои форми съществуват само на плоски повърхности, други съществуват навсякъде другаде. Тези форми са класифицирани като 2D или 3D.

Определение на 2D и 3D

2D се отнася до термина "двуизмерен."

3D се отнася до термина "триизмерен."

Аспекти на 2D и 3D

2D форма е фигура, която има само дължина и височина като своите размери. Тъй като 2D форми лежат върху равна повърхност, те са известни също като плоски фигури или плоски форми. Въпреки че имат области, двумерните форми нямат обем.

Освен дължина и височина, 3D форма има и ширина или дълбочина като третото си измерение.

Математическо определение за 2D и 3D

В математиката и физиката 2D фигура е изобразена на две оси, а именно оси x и y.

Докато 3D фигура е изобразена на три оси, а именно оси x-, y- и z.

Примери за 2D и 3D

Кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник и петоъгълник са някои от най-често срещаните примери за двумерни форми.

Цилиндър, пирамида, куб и призма са някои от най-често срещаните примери за 3D форми.

Обобщение на разликата между 2D и 3D

2D или двуизмерна форма има дължина и височина като нейните размери. Известни също като равнинни форми, те могат да бъдат начертани в графика на оси x и y. Кръг, триъгълник и квадрат са някои от най-често срещаните примери за 2D фигури.

3D или триизмерна форма има дължина, височина и ширина (дълбочина) като своите размери. Математически 2D фигури са начертани върху x-, y- и z-осите на графика. Цилиндрите, пирамидите и кубчетата са едни от най-често срещаните примери за 3D форми.

Препратки

  • Сътрудник. "2D форми." Tutorvista. Web. 12 май 2018 г.
  • Сътрудник. „3D форми.“ Learner.org. Web. 12 май 2018 г.
  • Сътрудник. „Разлика между 2D и 3D.“ Разлика между. 1 юни 2011. Мрежата. 12 май 2018 г.
  • Кредит за изображение: https://pixabay.com/bg/square-3d-shape-symbol-icon-sign-1657985/
  • Кредит за изображение: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Silicate-tetrahedron-plan-view-2D.png/547px-Silicate-tetrahedron-plan-view-2D.png