Доста често пеем, проповядваме и говорим как искаме да бъдем помазани и да живеем със Святия Дух в нас. Истината е, че рядко знаем какво означава някой от тях или кога да приложим всеки. Макар Библията да е съвсем ясна за помазването и да накарате Светия Дух да живее във вас, повечето хора пренебрегват едни и същи учения по различна причина.

Някои ги пренебрегват с пълно пренебрежение, че ги пренебрегват. Това е свързано най-вече с липсата на по-добри познания за това, което или се отнася. Твърдата истина е, че повечето хора, които наричаме „помазани“ и очакват да водят пътя към събранието, са най-голямата причина конгрегантите да се губят по средата. Ако само те щяха да имат двата термина, определени за тях със значенията и различията им, обмяната им вече няма да е проблем.

Чувайки някой да казва, че живеят по пътя на Светия Дух откакто са помазани, няма да бъде изненада, въпреки че действията им казват друго. Това е често срещано неразбиране и сега хората открито заменят помазването със Светия Дух и обратно. Въпреки това, с малко повече разбиране на термините и колко различни са те, може да помогне в дългосрочен план.

Тази публикация се стреми да направи разликата между двете.

Значение на миропомазването

Терминът „помазване“ има две вариации и следователно може да вземе две дефиниции. Първият е глагол, който означава намазване, нанасяне или разтриване на масло върху индивид, обикновено като религиозна вяра или част от религиозен ритуал.

Също така, той има духовно значение, където се отнася до акта на помазване със Светия Дух. Когато християнинът е помазан духовно от Светия Дух, той освещава влиянието на Светия Дух върху живота на християнина.

Произход на миропомазването

Актът на размазване на масло по главата или тялото на индивид като помазание може да се проследи до общата практика, свързана с евреите и другите източни нации.

Доказателство за помазанието на Святия Дух

Човек е в състояние да почувства проявлението на Светия Дух след помазанието. Индивидът може:

  • Чуйте проповеди или учения, които раздвижват духа им. Чуйте песни, които ги движат духовно. Вижте хора, които се излекуват от Духа. Съобщения на свидетели, казани чрез говорене на езици и получаване на тълкуването. Говорете на езици. Изговорете дума за изцеление на човек, който боледува. Интерпретирайте Божието Слово по-дълбоко и по различен начин от другите съборници.

Значение на Светия Дух

В християнството Светият Дух се определя като индивид, представляващ третото лице на Светата Троица. С други думи, Светият Дух е сред трите части на Бог, а именно Отец, Син и Свети Дух. Като такъв, това означава и Бог, който е активен и присъства духовно в света.

Характеристики на Светия Дух

От ученията на Библията можем да извлечем, че Светият Дух е:

  • персонален Особено (божество) Мощен (считан за присъствие на Бог на Земята). вездесъщ всемогъщ

Разлики между Помазанието и Светия Дух

Разликите между двата термина са както са описани по-долу:

  1. Значение на Помазанието и Светия Дух

Терминът помазване означава намазване или нанасяне на масло върху главата или тялото на индивида, обикновено за означаване на религиозна церемония или вяра. Да бъдеш помазан от Святия Дух означава да освещаваш начините на индивида да бъдат в съответствие с учението на Исус Христос и пътищата на Светия Дух.

Светият Дух, от друга страна, означава индивид, който съставя Светата Троица. Това означава, че третата част, използвана за обозначаване на Божието Троица, т.е. Отец, Син и Свети Дух.

  1. природа

Помазанието е глагол, при който човек получава масло за помазване, прилагано върху главата или тялото, докато Светият Дух е правилно съществително, отнасящо се до една от частите, представящи Светата Троица.

Също така помазването е изключително, докато Светият Дух е включен.

Миропомазване срещу Свети Дух: Таблица за сравнение

Обобщение на стиховете за миропомазване Свети Дух

Докато се задълбочаваме по-дълбоко в значенията на двата термина, на читателя се хвърля повече светлина. Например, преминавайки през Новия завет учи, че човек става храм на Светия Дух и съдържа помазанието на Светия Дух, след като повярва. С това те са в състояние да направят много повече чрез вяра чрез овластяване на Бог, например кръщение и полагане на ръце, за да потвърдят вярващите, да се молят на езици и да полагат ръце на болните. Това хвърля повече светлина върху това, към което се отнася всеки от термините, и разширява обхвата на читателите, които разбират такива учения.

Препратки

  • Кредит за изображение: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Anointing_of_David_-_Veronese_1555.jpg
  • Кредит за изображение: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christ_the_King_Catholic_Church_(Ann_Arbor,_Michigan)_-_interior,_Holy_Spirit_window.jpg
  • Крюгер, Майкъл и др. „Какво е миропомазване? Обикновени и духовно помазани определения, значение“. Библейски учебни инструменти, 2019 г., https://www.biblestudytools.com/dictionary/anointing/.
  • „Характеристиките на Светия Дух“. Sermons.Faithlife.Com, 2019, https://sermons.faithlife.com/sermons/19731-the-характеристики-of-holy-spirit.
  • „Разликата между миропомазването и славата“. Maggie_G1.Tripod.Com, 2019, http://maggie_g1.tripod.com/id17.html.