Бит срещу Байт

При изчисляването битът е основната единица информация. Просто, малко може да се разглежда като променлива, която може да приеме само една от две възможни стойности. Тези две възможни стойности са „0“ и „1“ и се интерпретират като двоични цифри. Двете възможни стойности също могат да бъдат интерпретирани като логически (булева) стойности, които са "вярно" и "невярно". Байтът също е единица информация, използвана при изчисляването. Един байт е равен на осем бита. Байтът се използва и като тип данни в няколко езика за програмиране като C и C ++.

Какво е малко?

При изчисляването битът е основната единица информация. Просто, малко може да се разглежда като променлива, която може да приеме само една от две възможни стойности. Тези две възможни стойности са „0“ и „1“ и се интерпретират като двоични цифри. Двете възможни стойности също могат да бъдат интерпретирани като логически (булева) стойности, които са "вярно" и "невярно". На практика битовете могат да бъдат реализирани по няколко начина. Обикновено се реализира с помощта на електрическо напрежение. Стойността „0“ в бит се представя с 0 волта, а стойността „1“ в бит се представя с използване на положително напрежение спрямо земята (обикновено до 5 волта) в устройства, използващи положителна логика. В съвременните устройства с памет, като динамична памет с произволен достъп и флаш памет, се използват две нива на заряд в кондензатор, за да се реализира малко. В оптичните дискове са представени две стойности на бит, като се използва наличието или липсата на много малка яма върху повърхност, която е отразяваща. Символът, използван за представяне на бит, е "бит" (според стандарта 2008 / ISO / IEC 80000-13) или малки букви "" (според стандарта 2002 IEEE 1541).

Какво е байт?

Байтът също е единица информация, използвана при изчисляването. Един байт е равен на осем бита. Въпреки че няма конкретна причина за избор на осем бита за байт, причини като използването на осем бита за кодиране на символи в компютър и използването на осем или по-малко бита за представяне на променливи в много приложения играят роля за приемането на 8 бита като едно цяло. Символът, използван за представяне на байт, е главно "B", както е посочено от IEEE 1541. Байтът може да представлява стойности от 0 до 255. Байтът се използва и като тип данни в няколко езика за програмиране като C и C ++.

Каква е разликата между бит и байт?

При изчисляването битът е основната единица информация, докато байтът е единица информация, която е равна на осем бита. Символът, използван за представяне на бит, е "бит" или "b", докато символът, използван за представяне на байт, е "B". Битът може да представлява само две стойности (0 или 1), докато байт може да представлява 256 (28) различни стойности. Битовете са групирани в байтове, за да подобрят ефективността на твърди дискове и други устройства с памет и за лесното разбиране на информация.