Заключение срещу резултати

Заключение и резултати са два термина, използвани съответно при писане на дипломна работа и проучвания или експерименти. Заключението представлява крайната част на теза или дисертация. От друга страна, резултатите представляват крайната част от изследване или химически експеримент. Това е една от основните разлики между заключението и резултатите.

Заключението има за цел да запознае с резултатите от изследванията на изследователя. Тя трябва да бъде кратка и сбита. Той трябва да съдържа кратки и кратки параграфи. Заключението не трябва да съдържа дълги параграфи. От друга страна резултатите могат да бъдат статистически по състав, а понякога и описателни. Ако имат описателен характер, тогава могат да съдържат и дълги абзаци.

Целта на заключението е да впечатли читателя на валидността на изводите от изследванията. От друга страна, резултатите от химичен експеримент или изследване имат за цел да представят пред читателя валидната информация за точността на статистическите данни и резултатите от тях. Това е важна разлика между заключението и резултатите.

Казано е, че дисертация или теза никога не трябва да се представя без заключение. С други думи „заключението“ представлява много важна част от изследователската теза. От друга страна, резултатите от изследване или химически експеримент доказват валидността на експеримента или изследването според случая.

Всеки учен ще изхожда от резултатите от своите експерименти. Ако резултатите не са в негово удовлетворение, той ще продължи с експериментирането си. От друга страна заключението е последна дума при подготовката на дипломна работа. Това е една от най-важните разлики между заключение и резултати. Тезата често се оценява въз основа на заключението в нея.