Разлика между цифровия подпис и електронния подпис

Електронният подпис и цифров подпис често се използват взаимозаменяемо, но истината е, че тези две понятия са различни. Основната разлика между двете е, че цифровият подпис се използва главно за осигуряване на документи и се разрешава от сертифициращите органи, докато електронният подпис често се свързва с договор, в който подписващият има намерение да го направи. Повече подробности за разликата между двете са дадени по-долу.

Основни характеристики на цифровия подпис

Цифровият подпис се характеризира с уникална функция, която е в цифрова форма като пръстов отпечатък, който е вграден в документ. Подписващият е длъжен да има цифров сертификат, така че той или тя да могат да бъдат свързани с документа. Цифровият подпис често се разрешава от сертифициращите органи, които отговарят за предоставянето на цифрови сертификати, които могат да бъдат сравнени с лицензи или паспорти. Дигитален сертификат се използва за валидиране на документа, за да се установи неговата автентичност, ако той не е подправен. Това играе ключова роля при проверката на самоличността на оригиналното лице с подписа.

Другата ключова характеристика на цифровия подпис е, че той се използва за осигуряване на цифрови документи. Има хора, които имат склонност към закаляване с цифрови документи, получени онлайн, но с цифров подпис, това може да бъде невъзможно. Документът е защитен и достъп до него може да има само упълномощеното лице за каквито и да било промени или изменения.

Когато към определен документ е приложен цифров подпис, цифровият сертификат е обвързан към данните, подписани в един уникален пръстов отпечатък. Тези два компонента на цифровия подпис са уникални и това го прави по-жизнеспособен от мокрите подписи, тъй като неговият произход може да бъде удостоверен. Тази криптографска операция помага да се изпълнят следните функции:

 • Докажете автентичността на документа и неговия източник Уверете се, че документът не е закален Личната идентичност е потвърдена.

Другият забележим аспект на цифровия подпис е, че той се състои от различни типове, които се поддържат основно от две платформи за обработка на документи, които са Adobe и Microsoft.

Adobe Signature

Сертифицирането и одобрението са двата типа подписи, поддържани от Adobe

 • Заверен подпис показва истинския автор на документа и върху него се показва синя лента, която показва името на автора и издателя на сертификата за удостоверяване. Подписът на одобрение от друга страна улавя одобрението, направено от подписващия, като физически подпис и други подходящи данни.

Подпис на Microsoft Word

Два вида цифров подпис, които се поддържат от Microsoft, включват видими, както и невидими.

 • Линията за подпис е като физически документ, в който много хора могат да подпишат. От друга страна невидимите подписи се използват за предоставяне на автентичност на документи. Основното предимство на този тип подпис е, че той не може да бъде подправен и това е много важно, тъй като помага да се закрепи документът, така че да не може да бъде достъпен от неоторизирани хора.

Основни характеристики на електронния подпис

Електронният подпис се описва като всеки електронен символ, процес или звук, който е свързан със запис или договор, когато има намерение да подпише документа от заинтересованата страна. По този начин основната характеристика на електронния подпис е намерението за подписване на документа или договора. Другият забележим аспект, който прави електронния подпис различен от цифровия подпис, е, че електронният подпис може да бъде словесен, просто щракване на полето или всяко електронно подписано разрешение.

Основната характеристика на електронния подпис е, че той разкрива намерението на подписващия да подпише документа. Това обикновено е приложимо за договори или други свързани споразумения, които се сключват от две страни. Както бе отбелязано, има различни видове електронни подписи и те са правно обвързващи, след като всички страни проявят своята ангажираност и намерение да сключат определен договор.

Другият аспект на електронния подпис е, че той помага за проверката на документа. Ако той е подписан, неговата автентичност може да бъде проверена, където могат да бъдат идентифицирани участващите страни. Електронният документ обаче може да бъде труден за проверка, като се има предвид, че не е предоставен цифров сертификат, подобен на този, даден за цифров подпис.

Другата забележителна характеристика на електронния подпис е, че той се използва за изпълнение на споразумение. Например в договор двама души обикновено се съгласяват да изпълняват определени задължения и това споразумение може да стане правно обвързващо само когато е подписано от двете страни. Това е случаят, когато може да се използва електронен подпис. На всичкото отгоре може да се отбележи, че електронните подписи обикновено се използват в договорите поради факта, че те са лесни за използване.

Таблица, показваща разликите между цифровия подпис и електронния подпис

Цифров подписелектронен подпис
Използва се за осигуряване на документИзползва се главно за проверка на документ
Цифровият подпис е разрешен и регулиран от сертифициращите органиОбикновено не са разрешени
Състои се от повече функции за защитаСъстои се от по-малко функции за защита
Често срещаните типове цифров подпис са базирани на Adobe и MicrosoftОсновните видове електронен подпис включват словесни, електронни тикове или сканирани подписи.
Може да се провери цифров подписЕлектронният подпис не може да бъде проверен.
Предпочитано повече от електронен подпис поради високите нива на автентичностЛесен за използване, но по-малко автентичен
Особено загрижен е за осигуряването на документаПоказва намерение да подпише договора

Предназначение

 • Основната цел на цифровия подпис е да подсигури документ, за да не бъде подправен от хора без разрешение Електронният подпис се използва главно за проверка на документ. Идентифицират се източникът на документа и авторите.

регулиране

 • Цифровият подпис е разрешен и регулиран от сертифициращите органи. Това са доверени трети лица, на които е възложено задължението да изпълняват такава задача. Електронните подписи не са регулирани и това е причината да са по-малко благоприятни в различните държави, тъй като тяхната автентичност е под въпрос. Те могат лесно да бъдат подправени.

Сигурност

 • Цифровият подпис се състои от повече функции за защита, които са предназначени да защитят документа Електронният подпис е по-малко сигурен, тъй като не се състои от жизнеспособни защитни функции, които могат да бъдат използвани за защита от подправяне от други хора без разрешение.

Видове подписи

 • Два основни типа цифрови подписи се базират главно на платформи за обработка на документи, а именно Adobe PDF и Microsoft Електронният подпис може да бъде в следните форми: сканирано изображение, словесно или отметка може да се използва в електронен документ. Основната идея е да се идентифицира лицето, което е подписало документа за договорни цели

проверка

 • Може да се провери цифров подпис, за да се види дали документът не е закален. Дигитален сертификат може да се използва за проследяване на оригиналния автор на документа. Може да е трудно да се провери реалният собственик на подписа, тъй като той не е заверен. Това компрометира автентичността, както и целостта на документа.

намерение

 • Дигиталният подпис обикновено е предназначен за обезопасяване на документ, така че да не бъде подправен от неоторизирани хора. Все пак той е правно обвързващ и предпочитан, тъй като е автентичен по силата на проследяемостта си към собственика на документа. Електронният подпис обикновено показва намерението за подписване на документа или договора. В повечето случаи, когато хората искат да сключат договор, те проявяват своята ангажираност, като подписват документ, който ще стане правно обвързващ между тях.

заключение

Отгоре може да се отбележи, че цифровият и електронният подпис са термини, които често се използват взаимозаменяемо, но се различават значително. По принцип електронният подпис се използва специално за потвърждаване на условията на определен документ и е еквивалентен на ръкописен подпис. Единствената разлика е, че електронният подпис е дигитализиран, но той също се използва за проверка на документ. От друга страна, може да се отбележи, че цифров подпис се състои от уникални функции, като пръстов отпечатък, които се използват за осигуряване на определен документ. Предпочитан е цифров подпис, защото той осигурява целостта и автентичността, които могат да бъдат използвани в съда. Цифровият подпис е проверим, тъй като е упълномощен от доверена трета страна, известна като сертифициращ орган. Следователно видът на подписа, който може да се използва, се определя от типа на документа, който искате да подпишете, както и от нивото на автентичност, което се очаква от документа. Въпреки че и електронният, и цифровият подпис са правно обвързващи, по-късният е предпочитан, тъй като е по-сигурен от първия.

Препратки

 • Уверете се в знак „Електронни подписи срещу цифрови подписи… Каква е разликата?“ Https://www.assuresign.com/electronic-signatures-vs-digital-signatures/
 • Глобален знак „Разликата между електронните и цифровите подписи“ https://www.globalsign.com/bg/blog/electronic-signatures-vs-digital-signatures/
 • Signix „Разликата между цифровите и електронните подписи“ https://www.signix.com/blog/bid/92791/The-Difference-Bet Between-Digital-Signatures-and-Electronic-Signatures
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Signature_Types.jpg