dns_dhcp

Първият номер, на който бихме обсъдили, е IP адресът. IP или IP адресът на Интернет е уникален идентификатор в мрежата, който позволява на пакетите да намерят своето местоназначение. Традиционно системният администратор трябва да назначи IP адрес на всеки компютър, свързан към мрежата, но необходимостта от динамично задаване на IP води до създаването на DHCP или Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP се нуждае само от един елемент от мрежата, за да действа като сървър; след това сървърът ще назначи IP адреси на всеки мрежов елемент, който изисква такъв. В зависимост от настройката на администратора, това може да бъде един и същ IP всеки път или различни IP адреси, дадени при лизинг на време.

Също така отговорността на DHCP сървъра е да предостави на своите клиенти DNS (Server Name Server). Този сървър е друг компютър в интернет, който служи за много специална цел за опростяване на сърфирането ни. Както казах по-горе, всеки компютър в мрежа има свой уникален IP адрес. Това важи и за интернет. Всяка мрежа или компютър, който се свързва с интернет, също има уникален адрес. Би било доста скучно да си спомняме всеки IP адрес на сайтовете, които често посещаваме, затова използваме имена на домейни, с които вече сме свикнали и вече нямаме проблем да запомним. Когато искаме да посетим сайт или страница в сайт, бихме въвели URL адреса в браузъра. След това браузърът ще се свърже с DNS и ще поиска съответния IP адрес на името на домейна, което въведохме; използвайки получения IP адрес, браузърът може да комуникира с този компютър и да поиска неговата начална страница или конкретната страница, която сте поискали.

Въпреки че сърфирането в уеб е изпълнено с числа, всички процеси са прозрачни за крайния потребител. Само системният администратор ще трябва да се справи с тези номера. Системи като DNS и DHCP, когато работят безупречно, гарантират, че крайните потребители не трябва да се справят с тънкостите, необходими с интернет комуникацията.

Препратки