ETF (борсово търгуван фонд) е колективна инвестиционна схема, която се търгува свободно на фондовите борси, подобно на други акции. Обикновено в ETF стойността на емитираните акции представлява стойността на ценните книжа, притежавани от фонда. Взаимните фондове са професионално управлявани фондове, където в обединените ресурси на инвеститорите се управляват като един портфейл. Всеки от инвеститорите, които формират фонда, има право на дял в активите на фонда в съотношението на своите инвестиции.

Основна разлика между тези два вида фондове е, че акциите на ETF не могат да бъдат заменени за парични средства от управителя на фонда. Тези акции могат да се продават само като акции на някой, който иска да ги купи. В взаимен фонд обаче мениджърът на фонда обикновено отчита всеки дял на всеки инвеститор поотделно и възможността да върне акциите за пари в брой на управителя на фонда обикновено е отворена за инвеститора.

Типичните инвеститори в ETF са институционални инвеститори, които остават инвестирани за дълго време. Взаимните фондове обаче привличат институционални, както и инвеститори на дребно и също са търсени от краткосрочни инвеститори.

Предимството на ETF е, че те се търгуват на пазара като всяка друга акция, следователно, давайки на инвеститора всички предимства на фондовите пазари като къса продажба, купуване на марж и др. Потребителят също ще има предимството да реагира на всяка ситуация следователно по време на търговията часовете намаляват до минимум загубите в случай, че ETF намалява. Другото предимство е, че ETF са относително имунизирани към пазарните срокове. Купуването или продажбата на ETFs има малък ефект върху стойността на фонда или неговата основна стойност на активите. Във взаимните фондове инвеститорите могат да се възползват дори от леки колебания в цената и да купуват или продават средствата, което води до по-голямо изменение в цените. Второ, ако потребителят иска да излезе, той може да го направи само на цената на затваряне и няма начин да реагира на загуби през деня.

резюме
1.ETF се търгуват свободно като акции на фондовата борса, докато взаимните фондове се управляват професионално.
2.В ETF акциите като цяло са равни по стойност на базовите активи, докато във взаимните фондове се управлява като единен портфейл и инвеститорите имат право на дял в активите на фонда в съотношението на техните инвестиции.
3.В ETF инвеститорите се ползват от всички предимства на фондовия пазар, докато във Взаимните фондове тази опция не е налична.

Препратки