Разлика между честотата и относителната честота

Честота спрямо относителна честота

Термините "честота" и "относителна честота" обикновено се появяват, когато говорим за вероятност в статистиката или математиката. Вероятността изразява вяра, че определен резултат ще настъпи при експеримент, тест или изследване; използва се за определяне на шансовете за конкретно събитие. Вероятността за събитие може да се определи, като се проведе малък експеримент и се направят някои малки изчисления. Повечето хора използват вероятността в статистиката; някои го използват и в други области на обучение, включително математика, наука, финанси или дори хазарт.

В статистиката честотата е общият брой пъти, в които даден резултат се е появил в експеримент или проучване; общият брой пъти на събитие. Може да се каже, че честотата просто означава скоростта на възникване. Например, ще извършите тест, за да определите вероятността да получите шестица при хвърляне на зар. Хвърляш зарчетата десет пъти, а страната на зарчето с шест точки върху него се показва три пъти. Резултатът „три пъти“ е вашата честота. Извличането на карта от тесте карти е друг начин за тестване на вероятността и получаване на честотата, с която ще бъде изтеглено сърце. Изберете пет карти и вижте колко ще получите, които имат символа на сърцето върху тях. Да речем, че имате три сърдечни карти - това е вашата честота. Можете да получите честотата веднага след извършване на експеримента си, без да е необходимо да изчислявате.

Разлика между честотата и относителната честота-1

От друга страна, „относителна честота“ е термин, използван за частта от това колко пъти се получава резултат от общия брой опити. За разлика от честотата, която можете да измислите чрез просто провеждане на експеримента, относителната честота включва някои прости изчисления. Нека приемем, че провеждате произволен експеримент, като хвърляте монета, рисувате карта, хвърляте матрица или избивате мрамори от торбичка и след това повтаряте това действие „N“ пъти. След това вие отчитате абсолютната честота на случаите, когато е настъпил определен резултат. Формулата, използвана за получаване на относителната честота, е много проста; относителната честота е равна на броя пъти, на които резултатът е настъпил над общия брой пъти, когато експериментът е бил повторен.

Например, вие провеждате произволен експеримент, като рисувате цветни топки от торба. Изваждаш десет топки от чантата и наблюдаваш, че червените топки се появиха пет пъти. В този случай относителната честота е 5/10 или ½ - 0,5 в десетичната запетая. Друг добър пример е да вземете проби от производство на компютърни монитори, за да видите дали работят правилно. Взимаме 50 случайни проби от компютърните монитори, за да тестваме и определяме относителната честота на дефектните. Докато провеждаме експеримента, научаваме, че десет от посочените компютърни монитори са дефектни. Отново получаваме относителната честота, като делим дефектните компютърни монитори на броя на тестваните проби; 10 дефектни компютърни монитора, разделени на 50 тествани компютърни монитора. Получаваме 10/50, или 1/5, което е 0,2.

Резюме:

1.Frequency е броят пъти, когато възникне резултат, докато "относителна честота" е броя пъти, когато резултатът се случи, разделен на броя на повторенията на експеримента.
2. Честотата може лесно да бъде определена чрез провеждане на обикновен експеримент и отбелязване колко пъти се случва въпросното събитие; не са необходими изчисления. От друга страна, относителната честота се определя чрез просто разделяне.

Препратки

  • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frequency_distribution_for_film_coater.svg
  • https://vimeo.com/103382213