Предлагат се два вида гранитни камъни, които са с огнеупорен гранит и отточен гранит. Огненият гранит е видът, който е пламнал чрез подаване на топлина от факел. Това води до текстуриране на повърхността, така че да се получи нехлъзгащ камък, който може да се използва за павета на пътищата.

Храненият гранит е по-отразяващ и блестящ на повърхността и има по-дълбок цвят към него.

Сега мраморът се състои от различни видове като варовик, травертин и оникс. Мраморът започва като утайка, която може да бъде животинска, черупка или растителна материя. Той се превръща в тиня и се установява на дъното на водното тяло. След милиони години втвърдяване се превръща в камък. Мраморът е лесно устойчив, тъй като основният му компонент е калция.

Степента, в която камъкът е порест, определя количеството на петна по него. Мраморът е по-порест, поради което шансовете за лесно оцветяване са по-високи и изисква повече грижи. Гранитът не е толкова предразположен към петна.

В обобщение, гранитът и мраморът са както естествени камъни. Гранитът е по-здрав от двете, тъй като не се надрасква и петна лесно.

Препратки