gyroscope_accelerometer

Жироскопът от друга страна има възможност за измерване на скоростта на въртене около определена ос. Например, ако се използва жироскоп за измерване на скоростта на въртене около оста на ролката на въздухоплавателното средство, той ще излезе с нулева стойност на ролката, стига самолетът да продължи да се търкаля, но показва нула, ако ролката спре.

Друг начин за идентифициране на разликата между жироскоп и акселерометър е чрез разбиране, че жироскопът помага да се измери или поддържа ориентацията, като се използват принципите на ъгловия импулс, докато акселерометърът измерва вибрациите. Друга разлика се отнася до факта, че жироскопът дава указание за ъгловата скорост, докато акселерометър измерва линейното ускорение.

Двуосният акселерометър ви дава посоката на тежестта на вашия балансиращ инструмент. Обикновено се използва жироскоп за измерване на ъглово положение, въз основа на принципа на твърдост на пространството на жироскопа. Жироскопът има много практически приложения. Може да се използва за навигация, на безпилотни летателни апарати и радиоуправляеми хеликоптери. Акселерометърът от друга страна вижда широко приложение. Използва се в машиностроенето, мониторинга на машините, строителния и структурен мониторинг, медицината, навигацията, транспорта и потребителската електроника.
Използването на акселерометри в потребителската електроника е сравнително ново явление. Използват се смарт телефони и устройства като play station. Те също са включени в лаптопи и преносими компютри от ново поколение.

Виждаме, че както жироскопът, така и акселерометърът имат своите индивидуални характеристики и функции. Всяко едно от тях може да бъде критично важно при подходящо използване.
Резюме:

1. Ускорителите измерват линейното движение и гравитацията.
2. Акселерометър открива и измерва електрически ток, който произтича от мускулното действие.
3. Големината на сигнала в случая на акселерометър се отклонява от гравитацията. Не е така при жироскопа.
4. Информацията се отнася до широчината на честотната лента и честотата, налична до степента на нулева честота в случай на жироскоп. Това може да не е така с акселерометър.
5. Еднократна интеграция е достатъчна за постигане на ъглово изместване в случай на жироскоп, докато при акселерометър е необходима трудна двукратна интеграция.
6. При жироскоп има високо съотношение сигнал / шум, докато при ускорителите има предимно ниско съотношение сигнал / шум.

Препратки