Ню срещу насищане
  

При модела на RGB цветове, определен цвят се дава уникално от три атрибута на цвета. Това са нюанс, насищане и стойност.

оттенък

Hue се отнася до специфичен основен тон или цвят на корена и, в груба дефиниция, може да се счита за основните цветове в дъгата. Това не е друго име за цвят, тъй като цветовете са по-изрично дефинирани като добавят яркост и наситеност. Например, синьото може да се счита за оттенък, но с добавянето на различни нива на оттенък и наситеност могат да бъдат създадени много цветове. Пруско синьо, тъмносиньо и кралско синьо са някои често известни цветове на синьото.

Hue спектърът има три основни цвята, три вторични цвята и шест третични цвята.

насищане

Наситеността е мярката на силата на оттенъка, включена в цвета. При максимална наситеност цветът е почти като оттенък и не съдържа сиво. Най-малкото цветът съдържа максималното количество сиво.

Каква е разликата между Hue и Saturation?

• Hue е идентифициран корен цвят и може грубо да се приеме като основни цветове на дъгата.

• Наситеността е силата на оттенъка, присъстващ в цвета, вариращ от сив до оригиналния цвят на корена.