Съвременният свят създаде идеално пространство за иновации и предприемачество. Това доведе до създаването на разнообразни продукти, услуги и дори кариери. Докато съществува връзка между двете, двете не представляват едно и също нещо или идеология.

Кои са новатори?

Иноваторите са лица, които въвеждат нещо ново по отношение на продукт, услуга, процес, модел или идея на пазарите. Иновациите са основен компонент във всички сектори, тъй като добавят стойност и създават промяна в съществуваща услуга или продукт, като същевременно водят до създаването на нови продукти. Иновациите се получават поради технологични промени, нови пазари, нови знания и дори икономически промени. Някои от уменията, необходими на иноваторите, включват креативното мислене и необходимостта от провеждане на експерименти.

Кои са предприемачите?

Това са лица, които превръщат страхотни идеи в бизнес възможности. То включва много поемане на риск, поради което повечето предприемачи са хора, които не са риск. Повечето предприемачи са иновативни или се възползват от иновация, която в момента е на пазара. За всеки предприемач, лидерство, ангажираност, упорит труд, рискове срещу риска, управленски и планиращи способности са някои от наборите от умения, които всеки предприемач изисква.

Прилики между иноваторите и предприемачите

  • И двете са от съществено значение във всички аспекти на живота

Разлики между иноваторите и предприемачите

дефиниция

Иноваторите са лица, които въвеждат нещо ново по отношение на продукт, услуга, процес, модел или идея на пазарите. От друга страна предприемачите са лица, които превръщат страхотни идеи в бизнес възможности.

Комплекти умения

Иноваторите изискват творческо мислене и експериментални набори от умения. От друга страна, предприемачите изискват лидерство, ангажираност, упорит труд, рискове срещу риска, управленски и също умения за планиране на умения.

Поемане на риск

Докато повечето новатори не поемат риск, предприемачите са рискови.

интерес

След като иновацията премине етапа на въвеждане на пазара, новаторите губят интерес към идеята и продължават да развиват идеята повече или да разработват нов продукт. От друга страна, предприемачите влагат всичките си усилия в бизнес начинанието, за да видят това да стане успешно.

кауза

Докато новаторите правят нещо от нова мисъл, предприемачите правят нещо от нова иновация.

Иноватори срещу предприемачи: Сравнителна таблица

Обобщение на иноваторите и предприемачите

Докато иноваторите въвеждат нещо ново по отношение на продукт, услуга, процес, модел или идея на пазарите, предприемачите превръщат страхотни идеи в бизнес възможности. Иноваторите, и предприемачите са важни във всички аспекти, тъй като са взаимозависими и никой от тях не може да процъфтява без другия.

Препратки

  • Кредитна снимка: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:100000_entrepreneurss.png
  • Кредит за изображение: http://intergalacticrobot.blogspot.com/2018/03/the-innovators.html
  • Heblich S, Falck O & Audretsch D. Наръчник за изследвания на иновациите и предприемачеството. Издателство Едуард Елгар, 2011 г. https://books.google.co.ke/books?id=8xQ6g63icR4C&printsec=frontcover&dq=Difference+between+innovators+and+entrepreneurs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiE_diD3pLhAhUR1uAKHYUQATUQ6AEINDAC#v=onepage&q=Difference%20between%20innovators%20and%20entrepreneurs&f= фалшив
  • Друкер Питър. Иновации и предприемачество. Издатели на Routledge, 2014 г. https://books.google.co.ke/books?id=NyqDBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Difference+between+innovators+and+entrepreneurs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiE_diD3pLhAhUR1uAKHYUQATUQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Difference%20between%20innovators%20and%20entrepreneurs&f= фалшив
  • Hoholm T, Cunningham J & Evers N. Технологично предприемачество: Извеждане на иновациите на пазара. Макмилан Международно висше образование, 2014 г. https://books.google.co.ke/books?id=_PYcBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Difference+between+innovators+and+entrepreneurs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiE_diD3pLhAhUR1uAKHYUQATUQ6AEILDAB#v=onepage&q=Difference%20between%20innovators%20and%20entrepreneurs&f= фалшив