Разлика между съдебното попечителство и полицейското попечителство

Както съдебното задържане, така и полицейското задържане ограничават свободата и обхвата на движение на човек. Законът и неговите агенти (по-специално полицията и съдилищата) използват защитен и превантивен метод, като отделят лице, което е заподозряно в престъпление, далеч от широката общественост. Това позволява на органите на реда да разследват правилно обвинението за престъпление и да подлежат на заподозрян съдебен процес за извършените срещу него престъпления.

И двата вида задържане често се разпростират на хора, за които се подозира, че са извършили престъпление. Защитата се предоставя, за да може заподозреният да бъде в обхвата или юрисдикцията на агентите на закона, а не в откритата публика.

Полицейското задържане се определя като непосредствено физическо попечителство от полицията на лице, извършило престъпление. Лицето е арестувано и отведено в полицейското управление за обработка. След това лицето е затворено в затвора на полицейското управление. Задържането в затвора обикновено е краткотрайно, тъй като задържането под стража може да бъде отменено, ако лицето бъде представено пред съдия (в рамките на 24 часа след ареста) и бъде дадено под гаранция от съдията.

Заподозреният може да бъде разпитан от полицията, докато е в този вид задържане, като се предполага, че на заподозрения е прочетено правата му от Миранда, преди действително да го изпрати в полицейското управление. Правният съвет обикновено присъства на разпит, за да се гарантира, че правата на заподозрения се спазват и че няма да настъпят никакви физически наранявания или бруталност от какъвто и да е вид. Също така полицейският арест често е видът задържане за заподозрени с престъпления, които не са налице.

Съдебното задържане се различава от полицейското задържане в много аспекти. Съдебното попечителство се определя от съдия или от самия съд. Това попечителство се определя от съдията, в зависимост от обстоятелствата по делото. Попечителството може да бъде присъдено, защото съдията отказа гаранция, заподозреният спечели презрението на съда или поради много други обстоятелства.

В зависимост от ситуацията, съдията може да върне заподозрения обратно в полицейски арест или в съдебен арест. Този вид задържане често се дава, ако заподозреният прояви рискове за правата си, докато е в полицейския арест. По време на съдебен арест няма разпит, освен ако ситуацията не изисква действие и с разрешение на съдията.

Процесът по отношение на задържането на престъпник следва така:

  • Заподозреният е арестуван от полицията след доклад или поведение. Друга инстанция е заподозреният да бъде арестуван, след като е бил хванат в акта на престъплението. Заподозреният е задържан за разпит и частично разследване. Заподозреният се представя пред съда с три варианта: съдията може да пусне под гаранция и заподозреният има временна свобода, заподозреният се изпраща обратно в полицейския арест или заподозреният остава под закрилата на съдебното попечителство.

резюме

  1. Полицейското попечителство е защитата и грижите, предоставяни от полицията. Лице, попадащо под съдебното попечителство, е под закрилата и безопасността на съдия. Полицейското задържане започва, когато полицейски служител арестува заподозрян и му прочете правата си на Миранда. Съдебното попечителство се случва, когато съдията разпореди на заподозрян да бъде поставен под този вид задържане. Заподозрян под полицейски арест може да бъде разпитан за спецификата на престъплението, докато това действие е недействително при съдебното задържане. Съдебното попечителство може да бъде отменено само когато съдията постанови да се наруши нищожността.

Полицейското задържане е първоначалното задържане на заподозрян. След като съдиите преценят случая, заподозреният може или да има временна свобода (чрез публикуване на гаранция), съдебен арест, или да бъде взет отново в полицейския арест.h

Препратки

  • http://halifax.mediacoop.ca/story/anti-fracking-arrests-continue-highway-126/17865