Термините „минута“ и „минует“ изглеждат много сходни. Всъщност „minuet“ е често срещано неправилно изписване на „минута“, тъй като можете да го изпишете просто като превключите последните две букви. Тъй като са и думи, и съществителни, проверката на правописа често няма да улови грешката. Двете думи обаче означават различни неща, произнасят се много различно и не са взаимозаменяеми.

„Минута“ е по-познатата дума. Означава продължителността на времето, която е приблизително еквивалентна на 60 секунди. Може да се използва и за описание на период от време, който е кратък, но неясен.

"Ще бъда там след минута."

- Чакай малко.

При официалните срещи „протоколите“ могат да се отнасят и до записи на казаното, обикновено записани до коя минута от срещата са се състояли.

Има и друга употреба на думата, която има отделно произношение и значение, но се изписва същото. „Минута“, тъй като в продължителността на времето се произнася с кратки гласни: приблизително „min-it“. Другата употреба на думата се произнася с дълги гласни. „Аз“ се казва като думата „око“, а „U“ се казва като „ти“ или „ooh“, в зависимост от географското местоположение. Общото произношение е „mine-yoot“ (версия във Великобритания, която е по-вероятно да има звук „yuh“ в средата) или „my-newt“ (американска версия, която по-често използва звука „ooh“ вместо „ ти").

Версията с дългото произношение е прилагателно. Описва неща, които са много малки или много прецизни.

„Намерихме минутни следи от наркотика в неговата система.“

Минует, от друга страна, е бавен, официален танц. Той възниква във Франция през 17 век, който е бил част от епохата на барока. Минуетът - френското меню за правопис - се отличава с бавната си мелодия, изяществото и простотата на движенията и от малките стъпки, които правят танцьорите. Това е танц на двойки, който обикновено се изпълнява в група с много танцьори.

Терминът може да се използва и за описание на музиката, на която е настроен танцът. Описани са много видове бална музика, чрез която танците хората обикновено изпълняват тази музика. Музикалната музика обикновено има 3/4 ритъм или по-рядко 3/8 ритъм.

Причината думите да изглеждат сходно е, защото и двете са произлезли от една и съща коренна дума, която е латинското „minutus“, което означаваше „малък“. Оттам тя се спуска почти директно в „минута“ като прилагателно. Съществителното „минута“ произлиза от използването на друг потомък на „минутус“, който е „минута“, за да се отнася до 60 секунди, тъй като беше малък период от време. От друга страна, минутът пое по по-косвен път. „Минут“ се спусна в старата френска дума „меню“, което също означаваше малък. Тъй като една от определящите особености на танца „Минут“ са малките стъпки, които танцьорите предприемат, думата „меню“ е използвана с окончанието „-et“, което е умалително или показва привързаност. Когато тя беше въведена на английски език, произношението се промени, което означаваше, че правописът също се променя.

Така че, както виждате, двете думи не са взаимозаменяеми.

"Ще бъда там след минута."

"Ще бъда там в минуту."

Първото изречение означава, че ще стигнете до това място за кратък период от време. Второто изречение означава, че ще пританцувате, докато пристигнете.

В обобщение, „минута“ може да означава кратък период от време или произнасян по различен начин, това може да бъде прилагателно, което означава нещо малко. Минует е бавен танц с много малки стъпки. Докато идват от една и съща коренна дума, те не са взаимозаменяеми, въпреки че е възможно случайно да се изписва едното като другото, тъй като правописа им са толкова близки и проверката на правописа няма да вземе грешката.

Препратки

  • https://ca.wikipedia.org/wiki/Minuet