Значението на термините Oil & Petroleum е много дискутирано в мрежата. Ние обаче ще продължим със значенията, дадени в речника на Оксфорд. Съгласно речника Петролът е въглеводородно масло, намиращо се в горните слоеве на земята. Това е рафинирано за използване като гориво. Терминът масло означава всяка от различни вискозни обикновено запалими течности, неразтворими във вода.

Съгласно горния петрол обикновено се отнася до суров нефт, извличан от земята, докато терминът масло обхваща всички видове масла като растителни, готвене, смазване, двигатели и др. Това обаче не покрива бензина, тъй като липсва вискозитет.

При нормална ежедневна употреба терминът нефт се използва и за суров нефт, особено когато говорим за откриването или откриването на ново място. Човек винаги би чувал изявления като „петролът е открит в Арабия.“ Рядко се споменава, че са открити суров или петролен. Петролът в този контекст обхваща дори термина Петролеум.

Това използване обаче всъщност не може да се подразбира, тъй като бихте отишли ​​в магазин и поискате масло, когато искате моторно масло или дори готварско масло, но никога няма да имате предвид суров нефт. Терминът масло ще включва също различни масла, произведени от животински екстракти като рибено масло и емулно масло. Използването на термина нефт би било ограничено до суров нефт или неговите производни. Това не би растителни или животински масла или нещо, което не е производно на суров нефт.

Резюме:
1. Терминът Петролеум според речника означава суров нефт, но терминът масло означава всяко вискозно вещество, обикновено запалимо и неразтворимо във вода.
2. Терминът нефто също обхваща всякакви растителни или животински масла или всякакви други масла, получени от който и да е източник, но използването на Perm Petroleum би било ограничено до суров нефт или неговите производни.

Препратки