Крава и вол са членове на подсемейство Bovinae. По отношение на физиологията, кравите и волите нямат значителни разлики. Но хората диференцират кравите и волове според тяхната специфична употреба във фермата. Ето някои уникални разлики между крава и вол.

Кравата е женска. За да бъде наречен като такъв, той трябва да е приблизително на 4 години и е родил поне едно теле. Неговият мъжки колега се нарича бик. Вол, от друга страна, е кастриран зрял бик. Така че полът може да се каже като основна разлика между вол и крава.

Крава се отглежда като добитък заради месото си. Освен това е млечно животно, което е източник на мляко и други млечни продукти като масло и сирене. Междувременно волът е черново животно. Използва се за теглене на колички, плугове и шейни. Може да се използва и като тежест за захранване на традиционните селскостопански машини като зърномелачки или напоителни помпи.

Най-често, отколкото не, вол е по-интелигентен от кравата. Това е така, защото вол е обучено животно. Обучен е да отговаря правилно на командите на своя манипулатор. Той може да реагира на звукови команди или чрез въже или камшик.

На кравите от друга страна обикновено се разрешава паша. Собствениците им никога не си правят труда да ги обучават. Търговските крави за големи млечни заводи се държат в специален корал. Всичко, което трябва да направят, е да ядат и пият, за да могат да произвеждат много мляко.

От гледна точка на изграждането, вол е по-масивен, мускулест и здрав. За разлика от тях, кравите обикновено нямат по-силни мускули като воловете.

Това са отличителните характеристики на вол и крава. Така че, когато отидете във ферма, ще можете да определите коя е кравата и коя е волът.

Препратки