Ключовата разлика между psi и бара е, че psi измерва налягането като сила от един килограм, приложена върху площ от един квадратен инч, докато бара измерва налягането като сила, приложена перпендикулярно на единица площ на повърхността.

Като цяло налягането е силата, перпендикулярно приложена върху единица площ на повърхността. Съществуват обаче различни системи, които измерват налягането по различен начин. Например системата Avoirdupois използва килограми и унции за измервания, а налягането му е силата от един килограм, приложена върху площ от един квадратен инч.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Преглед и ключова разлика 2. Какво е Psi 3. Какво е лента 4. Паралелно сравнение - Psi срещу Bar в таблична форма 6. Обобщение

Какво е Psi?

Psi е единица за измерване на налягането, която дава налягането като сила от един килограм, приложена върху площ от един квадратен инч от повърхността. По-точно, единицата psi е полезна за измерване на налягане или стрес. Нещо повече, тази единица влиза в системата на авоардупойните единици. Една пси е приблизително равна на 6895 N / m2. Освен това, хиляди psi се равняват на килограми на квадратен инч; съкращение ksi обозначава това. Ksi единицата е важна в материалните науки за измерване на якостта на опън, докато Mpsi или мега лири на квадратен инч са важни в механиката, тъй като измерва модула на еластичност (главно в металите).

Какво е Bar?

Bar е единица за измерване, която дава налягането като силата, приложена перпендикулярно върху единица площ на повърхността. Една бара е точно равна на 100 000 Па. Тази стойност обаче е малко по-различна от средното атмосферно налягане на морското равнище. Някои други единици, получени от бара включват Megabar, Kilobar, Decibar, Centibar и Millibar.

Освен това, едната лента е приблизително равна на 0,987 атм, 14,50 psi (абсолютно) и 750,06 mm Hg. Често даваме атмосферното налягане на въздуха в милибари. Тук стандартното атмосферно налягане на морско равнище е 1013,25 милибара. Освен това много инженери използват термина лента, а не Паскал, тъй като в системата на системата Паскал трябва да работим с голям брой.

Каква е разликата между Psi и Bar?

Psi и bar са две общи единици, които използваме за измерване на налягане. Ключовата разлика между psi и бара е, че psi измерва налягането като сила от един килограм, приложена върху площ от един квадратен инч, докато бара измерва налягането като сила, приложена перпендикулярно на единица площ на повърхността. По-конкретно, psi измерва налягане или стрес, докато бар само измерва налягане. Когато се разглежда връзката между две единици, една psi е равна на 0,068 бара, докато едната лента е 14,50 psi. Така че, това е още една разлика между psi и bar.

Разлика между Psi и Bar в таблична форма

Обобщение - Psi срещу Bar

Psi и bar са мерни единици за измерване на налягането. Ключовата разлика между psi и бара е, че psi измерва налягането като сила от един килограм, приложена върху площ от един квадратен инч, докато бара измерва налягането като сила, приложена перпендикулярно върху единица площ на повърхността.

справка:

1. "Паунда на квадратен инч." Уикипедия, Фондация Уикимедия, 9 април 2019 г., достъпна тук.

С любезност на изображенията:

1. “ReifendruckPruefen” от JEG14 - Собствена работа (Public Domain) чрез Commons Wikimedia