RDF срещу OWL

Семантичната мрежа използва RDF и OWL, които се срещат на два слоя. Предварителната проверка на двете е много важна за даване на необходимите подробности за специфичните разлики между тях. RDF в действителен смисъл е съкращение за рамка за описание на ресурсите, докато OWL, от друга страна, е съкращение, което се отнася до уеб езика на онтологията. RDF е специална рамка, открита онлайн, която има задачата да представи онлайн обмена на данни. OWL, напротив, е специален език, използван при описанието на онтологиите онлайн.

Многобройни са различията, които предизвикват да се определи кой от двамата трябва да бъде нает в зависимост от конкретните обстоятелства. Именно тези разлики между тези два много често срещани езика в семантичната мрежа. Важно е да се отбележи, че двете технологии се контролират от RIF, наричан също формат за обмяна на правила. RIF е разработен, за да подпомогне контрола върху различните стойности на нуждите онлайн.

RDF се отнася само до наличната структура на данните и не бива да се бърка с OWL. Споменаването на OWL споменава различните семантични връзки, които внасят в различни практики на програмиране. OWL в много случаи прави позоваване на структурата на С.

RDF функционира главно в дефинирането на допълнителна структура към тройките. Най-просто казано, тройките могат да бъдат посочени като данни, нормализирането на които се прилага в различни крайности. Техният източник е разнообразен и се използва една конкретна база данни, като по този начин се елиминира необходимостта от използване на реконфигурации.

Когато става въпрос за схемата, се използва използването на RDF, който законно се използва при създаването на различни класове и взаимоотношения. Тази схема функционира при дефиниране на различни класове, които се използват при директно представяне на обекта, субекта и предиката. Следователно може да се заключи, че използването на RDF може да се използва и при създаването на RDF и други взаимоотношения между тях.

Експортирането на съдържание в RDF е позволено и това прави доста лесно да се направи съдържание, което е стабилно и може да се използва в много други формати като RDF и XML до дори не XML формати като N3. Доколкото може да се използва RDF + XML, той идва с справедливия си дял от недостатъци. За да се избегнат проблеми с RDF, се препоръчва използването на N3, тъй като той е много лесен за четене и има строги подмножества, които конкретно намаляват проблемите. Следователно RDF трябва да се разбира като чудесен метод за работа с Triples, а не като уникален формат сам по себе си.

OWL е уникален и по това, че позволява на човек да говори по много подобни проблеми. По този начин може да се използва при сравняване или работа с подобни елементи. OWL използва този метод за присъединяване на данни в много различни сайтове. Трябва също да се спомене, че използването на OWL е най-доброто решение, което трябва да се използва, когато е необходимо да се правят неявни заключения.

 резюме

RDF се отнася до рамката за описание на ресурсите
OWL се отнася до езика на уеб онтологията
Определянето на допълнителна структура към Triples използва RDF
Всеки път, когато се използва OWL, той се отнася до езика на структурата на C в много случаи
RDF, използвани в юридически класове и създаване на връзки
Експортиране на съдържание лесно на RDF
OWL е отличен за извършване на сравнения
OWL е отлично решение, когато е необходимо да се правят неявни изводи

Препратки