Широко приет показател за рецесия е спадът на БВП за две последователни тримесечия. Тоест ако брутният вътрешен продукт на една икономика намалява непрекъснато в продължение на шест месеца, икономиката е в рецесия. Въпреки че няма широко съгласувано определение за депресия, обикновено депресията се различава от рецесията, когато БВП намалява с повече от 10 процента. Друг критерий за депресия е рецесия с продължителност 3 или повече години.

Рецесията настъпва по-често от депресията. Решението дали икономиката е в рецесия или депресия е въпрос на перспектива.

резюме
1. Рецесията е по-малко тежка форма на икономически спад.
2. Рецесията настъпва по-често от депресията.
3. Когато БВП намалява с повече от 10% и продължава повече от 3 години, това се нарича депресия.

Моля, оставете коментар, обратна връзка и въпроси в полето по-долу.

Препратки