Ключовата разлика между силана и силоксана е, че силанът е химично съединение, докато силоксанът е функционална група в органосиликона.

Силанът и силоксанът са съединения, съдържащи силикон. И тези два материала са важни като уплътнители. Тук силановият уплътнител има тенденция да проникне дълбоко за под повърхностната защита, докато силоксановият уплътнител работи на повърхността за водоотблъскване.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Преглед и ключова разлика 2. Какво е Silane 3. Какво е Siloxane 4. Сравнение отстрани - Silane vs Siloxane в таблична форма 5. Обобщение

Какво е Silane?

Силанът е неорганично съединение с химическа формула SiH4. Това е хидрид от група 14. Освен това, това вещество се проявява като безцветен газ с отблъскваща миризма. Миризмата е подобна на миризмата на оцетна киселина. Моларната му маса е 32,11 g / mol. Също така, най-разпространеният търговски мащаб за получаване на силан е реакцията на хлороводород с магнезиев силицид.

Формата на силановата молекула е тетраедрична, подобна на метановата молекула. Поради голямата разлика между стойностите на електроотрицателността на силикона и водорода, той има обратна полярност спрямо тази на метана. Поради тази обърната полярност силанът може да образува комплекси с преходни метали. Освен това силанът може да се подложи на спонтанно изгаряне във въздуха. Това означава; не изисква външен източник на запалване. Освен това доминиращото приложение на силана е като прекурсор за производството на елементарен силиций. Това е важно при производството на полупроводници. Полезен е и като уплътнител.

Какво е силоксан?

Силоксанът е функционална група, имаща Si-O-Si връзката. Функционалната група присъства в органосиликоновите съединения. Силоксановите съединения могат да бъдат или с права верига, или с разклонени съединения. Тези връзки образуват основата на силиконовия полимер, т.е. полидиметилсилоксан.

Освен това основният път за образуване на силоксанова връзка е чрез кондензация на два силанола. Ние можем да произвеждаме силанол чрез хидролиза на силил хлорид. Това съединение е важно и за получаване на силициев карбид при запалване в инертна атмосфера. Освен това силоксановите полимери са полезни като уплътнители за хидроизолация на повърхности.

Каква е разликата между Silane и Siloxane?

Silane е неорганично съединение с химическа формула SiH4, докато Siloxane е функционална група, имаща Si-O-Si връзка. Ключовата разлика между силана и силоксана е, че силанът е химично съединение, докато силоксанът е функционална група в органосиликона. Освен това, доминиращото приложение на Silane е използването му като прекурсор за производството на елементарен силиций, докато силоксанът е важен за получаването на силициев карбид.

По-долу инфографиката показва повече сравнения, свързани с разликата между силан и силоксан.

Разлика между силан и силоксан в таблична форма

Обобщение - Силан срещу Силоксан

Silane е неорганично съединение с химическа формула SiH4, докато Siloxane е функционална група, имаща Si-O-Si връзка. Ключовата разлика между силана и силоксана е, че силанът е химично съединение, докато силоксанът е функционална група в органосиликона.

справка:

1. "Silane." Национален център за информация за биотехнологиите. PubChem Compound Database, Национална медицинска библиотека на САЩ, достъпна тук. 2. Тили, Слоун К. и Ребека С. Фрай. „Приоритетни замърсители на околната среда.“ Система биология в токсикологията и здравето на околната среда, 2015, с. 117–169., Doi: 10.1016 / b978-0-12-801564-3.00006-7.

С любезност на изображенията:

1. “Silane-2D” (Public Domain) чрез Commons Wikimedia 2. “SiloxaneFxnlGp” от Smokefoot - Собствена работа (CC BY-SA 3.0) чрез Commons Wikimedia