Както сънна апнея, така и нарколепсията са нарушения в моделите на сън при хората. Приликата обаче свършва точно там. Двете състояния възникват в различни точки от живота на мъжа, възникват поради различни причини и поради това се третират по различен начин. И така, каква е разликата между двете условия? Да видим:

  • Сънна апнея се отнася до кратки периоди, през които човек спи, но не успява да диша. Когато той не успява да диша (и това може да продължи около 15 секунди!), Нивото на кислород в кръвта му пада. Това го кара да се събужда многократно. В резултат на това хората със сънна апнея обикновено се характеризират с всички симптоми на човек, който е лишен от сън! Човек с нарколепсия, от друга страна, ще има повторни епизоди на заспиване през деня. Обикновено човекът не е в състояние да контролира заспиването си, независимо къде се намира. Характеризира се и с нарушен сън през нощта, сънна парализа и халюцинации. Нека приемем възрастта, на която тези две състояния възникват. Докато сънната апнея обикновено засяга човек, който е на 40 или повече години, нарколепсията обикновено започва, когато човек е юноша. Изключително рядко е човек да бъде диагностициран с нарколепсия, когато е на своите 30 или 40 години. И така, какво причинява двете условия? Сънна апнея възниква поради три много различни състояния и те са категоризирани съответно. Например, ако човек има централна апнея на съня, това е основен проблем с функционирането на мозъка, когато спи. Мозъкът отказва да сигнализира на мускулите да вдишват и затова човек спира да диша! Обструктивната апнея се появява, когато той не е в състояние да диша поради нещо, пречещо на въздушния проход. Смесена сънна апнея възниква поради двете горепосочени причини! Нарколепсията възниква поради неправилното функциониране на група нервни клетки, наречени хипокретинови неврони. Те също са свързани с определен левкоцитен антиген, наречен HLA. Някои учени смятат, че това е вид автоимунно заболяване. Нарколепсията се лекува с комбинация от лекарствена и поведенческа терапия. Тежестта на симптомите и конкретната ситуация на пациента решават какво лечение ще получи. Пациент със сънна апнея ще бъде лекуван според причината, която причинява състоянието на първо място. Ако тя е обструктивна, той може да бъде посъветван за зъбни уреди и CPAP (непрекъснато положително налягане на дихателните пътища). Може да му бъдат предписани и лекарства.

Резюме:
1. Сънна апнея се отнася до периоди, в които човек спира да диша, докато спи. Нарколепсията е състояние, когато човек заспива многократно през деня.
2. Нарколепсията засяга човек през тийнейджърските му години, докато сънна апнея обикновено започва от 40!
3. Сънна апнея възниква поради неправилна работа на мозъка или поради препятствия във въздушния проход. Нарколепсията е резултат от неправилно функциониране на нервните клетки.
4. Нарколепсията се лекува чрез поведенческа терапия и лекарства. Сънна апнея се лекува чрез операция, лекарства или стоматологични приложения.

Препратки