Социална психология срещу социология

Образованието, свързано с обществото, играе жизненоважна роля за формирането на хората към социално отговорни личности. Разбирането как едно общество се държи като едно голямо цяло, какво влияе върху неговото поведение и модели, как културата и религиите допринасят са някои от аспектите, на които социалната психология и социологията обръщат внимание. Има много прилики между социалната психология и социологията. От една страна, и двете тематични области се фокусират върху изграждането на по-добро общество, но техните подходи могат да бъдат съвсем различни.

Какво е социална психология?

Социалната психология е клон на психологията, който е фокусиран върху обществото. Според психолога Гордън Олпорт това е „дисциплина, която използва научни методи, за да разбере и обясни как мисълта, чувството и поведението на хората се влияят от действителното, въображаемото или подразбиращото се присъствие на други човешки същества“ (1985). Социалната психология се състои от изследвания в области като социално възприятие, групово поведение, агресия, предразсъдъци, конформизъм, лидерство и т.н. Но действителният интерес към социалната психология започва след Втората световна война. Социалната психология е научна и експериментална. Социалните психолози разглеждат ситуационните променливи и се опитват да обяснят социалното поведение. Те се интересуват от свързването на точките между социалната среда и нагласите и поведението.

Какво е социология?

Социологията е сравнително по-широк предмет. Социологията е изучаване на човешките взаимоотношения и институции. Тя е широка и разнообразна и се фокусира върху почти всички аспекти, които биха засегнали обществото. Социологията изучава как религиите, културите, расите, социалните класи, икономическите състояния, кастовите системи и др. Оказват влияние върху функционирането на обществото. Социологът изучава промените в обществото, може да са те драстични или незначителни. Дори и най-малките промени в обществото може да имат интересни причини зад тях.

Социологията обхваща почти всичко, което човек преживява в житейско време. От романтична любов, расова и полова идентичност, семеен конфликт, девиантно поведение, стареене и религиозна вяра до въпроси като престъпност и закон, бедност и богатство, предразсъдъци и дискриминация, училища и образование, бизнес фирми, градска общност и проблеми на глобално ниво като война и мир нищо не може да избяга от социологията. Социологическите експерименти или изследователските методи се различават от социалната психология. Социолозите събират данни за по-дълги периоди, провеждат мащабни проучвания и провеждат преброяване и използват статистически данни и други инструменти за интерпретация на вече наличната информация, като например исторически данни.

Каква е разликата между социалната психология и социологията?

• Социалната психология е отрасъл на психологията, а социологията не е.

• Социалната психология е тясна предметна област в сравнение със социологията, защото е широка и разнообразна тема.

• Подходите и методите, които двата предмета използват са различни.

• Социалната психология използва ситуационни променливи и научни методи при изучаване, но социалната психология използва статистика, наблюдения на населението, преброяване и други методи.