Стимул срещу реакция

Мозъкът е онази част от тялото, която контролира всички останали органи на тялото. Когато една част от тялото се стимулира, информацията се сигнализира на мозъка от неврони, които я обработват и генерират отговор. Това се изучава в науката, конкретно в когнитивната наука, която е изследване на процесите на ума. Той изучава как определени стимули се възприемат и получават от организма и как организмът реагира на него чрез прояви в поведението си.

Стимулът е всяко състояние, агент или действие, което подбужда физиологична или психологическа дейност, предизвикваща реакция или реакция. Той действа като стимул или стимулант, който предизвиква действие, което може да бъде или отрицателно, или положително. Във всички живи същества стимул предизвиква реакция. Може да причини очевидна промяна във вътрешното или външното физическо състояние на организма. Един стимул се усеща от сетивата на организма, които са чувствителни части от неговата физиология.

Един стимул се появява като енергиен модел, който може да повлияе на поведението на организма, особено на човека. Той се преживява от човека чрез сетивата му за зрение, слух, допир, вкус и мирис. Има четири аспекта на стимула, а именно: неговия тип, който може да се усети като звук или вкус; нейната интензивност, която е степента на неговата сила; местоположението му, което осигурява на мозъка информация за частта от тялото, която се стимулира; и продължителността му, която е продължителността от време, през което частта е стимулирана.

Когато някоя част от организма или от сетивните органи на човека се стимулира, ще възникне реакция или реакция. Реакцията е поведението, което се проявява от жив организъм, което е резултат от външен или вътрешен стимул. Това е активността на организма или на неговите части на тялото като реакция на стимулирането на сетивата му. Откриването и получаването на стимула от организма и превръщането му в сигнал е реакцията на организма на стимула.

Реакцията може да бъде клетъчна или физическа или може да бъде поведенческа. Пример за клетъчен отговор е когато човек проявява алергични реакции към определени вещества, които поглъща. Поведенчески отговор е промяната, която се осъществява в поведението, действията, отношението или поведението на организма в резултат на стимулиране от стимул. Пример е чувството на тъга и самота, когато любим човек умре.

Резюме:

1. Стимулът е всеки агент, състояние, действие или активност, които предизвикват положителна или отрицателна реакция, докато отговорът е получената реакция към стимула.
2. Стимулът може да причини промяна във физическите и поведенческите модели на организма, докато отговорът е как тази промяна се проявява в организма.
3.Когато има стимул, със сигурност ще последва отговор.
4. Стимулът варира в зависимост от неговия тип, интензивност, местоположение и продължителност, докато отговорът може да бъде физически или клетъчен или може да бъде поведенчески.

Препратки