WAP срещу интернет

Интернет се отнася до световно свързване на компютрите, за да се даде възможност за по-лесно споделяне на данни, видео или дори гласови сигнали. Интернет е широка мрежова връзка, състояща се от по-малки мрежови връзки, например, локални мрежи или широкомащабни мрежи и човек лесно може да избере какво да споделя с другите или какво да получи от другите. WAP се отнася до протокол за безжично приложение и това се използва от хора, които притежават някои ръчни устройства като мобилни телефони за обмен на информация като имейли или дори за изтегляне на музика. Някои от безжичните мрежи, които се поддържат от WAP, са кодиран разделен множествен достъп и глобалните системи за мобилни приложения.

За достъп до интернет с помощта на компютри можете да използвате браузъри с голям размер като Mozilla Firefox или Internet Explorer. Тези браузъри обикновено позволяват на потребителя достъп до повече информация от Интернет, както и за изтегляне или качване на големи файлове. WAP, който използва Интернет, използва мини браузъри като Opera mini, които имат файлове с малки размери, така че да могат удобно да се поберат в малкия капацитет за съхранение на преносимите устройства. Тези мини браузъри позволяват достъп само до ограничена информация и обикновено не са ефективни за огромни интернет приложения.

Интернет услугите обикновено се предоставят от местните доставчици на интернет услуги в зависимост от държавата, от която идва. Тези доставчици на интернет услуги обикновено са отговорни за наблюдение, поддържане и поправка на интернет връзките на своите клиенти и те правят всичко това срещу такса, която обикновено се таксува в края на месеца. WAP услугите се предоставят и поддържат от компаниите, които поддържат работата на преносими устройства, например доставчиците на мобилни услуги, и те също таксуват такса за своите услуги.

Достъп до WAP може да бъде от всяко място, доколкото лицето с ръчното устройство е в региона, обхванат от доставчиците на услуги, поддържащи работата на устройството. Регионите, обхванати в такъв случай, обикновено са големи и следователно собственикът на такова устройство е сигурен за WAP връзка през повечето време. Пълният достъп до Интернет изисква използването на компютър и следователно човек може да направи това само при използване на компютъра и това ограничава местата, където може да се получи достъп до Интернет.

Не е нужно да променяте настройките за WAP всеки път, когато се премествате на ново място и това го прави много удобно, доколкото сте в обхвата на вашия доставчик на услуги. За интернет връзка трябва да коригирате настройките за интернет връзка на вашия компютър всеки път, когато се преместите на нова точка за връзка. Това е така, защото различните доставчици на услуги и различни организации имат различни настройки на Интернет, например адресите на интернет протокола.

Резюме:

1.WAP е безжична връзка, докато Интернет не е и използва такива връзки като оптичните кабели.
2.WAP използва мини браузъри като Opera mini, докато Интернет използва браузъри с големи файлове като Internet Explorer.
Интернет услугите се предоставят от доставчици на интернет услуги, докато WAP услугите се предоставят от компании, които поддържат работата на преносимите устройства.
3.WAP може да бъде достъпен от всяко място, докато интернет може да бъде достъпен само от място с интернет връзка.
4. Трябва да променяте интернет настройките всеки път, когато сменяте местоположенията, но не е необходимо, когато използвате WAP.

Препратки