В английския език има съществена разлика между употребите на волята и волята. Знанието кога правилно да използвате термините е важна част от овладяването на английския език.

Will и will са и двата типа помощни глаголи, които са известни като модални глаголи. Други модални глаголи включват: може, може, може, може, може, трябва и трябва. Модалните глаголи всъщност нямат никакво значение самостоятелно, но действат като помощници, за да дадат допълнително значение на други глаголи.

Will е определено твърдение, което означава, че го използвате, когато сте сигурни, че бъдещото действие ще се осъществи. Например: „Ще отида да събирам пощата сутринта“. Когато използвате, вие или субектът, който изпълнява бъдещото действие, се ангажира да бъде извършено.

Модалният глагол ще може да се използва за разговор за бързи решения, обещания, оферти и вероятно прогнозиране. Например: „Мисля, че ще взема автобуса, вместо да ходя.“ Незабавно решение; „Утре ще измия кучето.“ „Ще ви помогна с домашната ви работа след вечеря.“ Предлага и „Ще се обзаложа, че е похарчила много пари за тази рокля“.

Волята се използва и като първо условно, което се използва за причина и следствие в ситуации, които не са променливи. Например: „Ако вали, ще се намокрите“ или „Ако закъснявате на работа, ще изпаднете в проблеми.“

Will е английски модален глагол и има много различни приложения, които включват: покани, заявки, искане на разрешение, говорене за предпочитания и договаряне. Например: „Искате ли да дойдете на партито в събота?“ Е покана; „Бихте ли могли да публикувате този колет за мен?“ Е заявка; „Бих ли могъл да си тръгна рано днес?“ Пита разрешение; „Бихте ли искали пържола или пиле на вечеря?“ Или „Бих предпочел да ям сладолед“ са и двата примера за говорене на предпочитания и „Бих ли петък в 20:00 да ви подхожда?“ Или „Събота в 18 ч. Би ми подхождала.“ Са начини да се уредят, използвайки би.

Би се използва също във второ и трето условно изявление, които се използват за да говорят за въображаеми или малко вероятни ситуации. Например: „Ако знаех къде живее, щях да го посетя“, е второ условно изявление. Пример за трето условно твърдение е така: „Ако знаех за партията по-рано, щях да си отида.“ Това се използва за изразяване на въображаема ситуация, случваща се в миналото.

Резюме:
1. Били и ще бъдат и спомагателни модални глаголи.
2. Ще се използва, за да се говори за определени бъдещи действия.
3. Ще се използва за обсъждане на: бързи решения, обещания, оферти и вероятно прогнозиране
4. Бихте ли използвали, за да говорите за: покани, молби, питане за разрешение, за разговори за предпочитания и уговорки.
И двете ще бъдат и могат да бъдат използвани в условни изявления.

Препратки