Застраховка за опасност срещу застраховане на собственици на жилища

Застраховката наистина е един от най-добрите начини за поддържане на прехраната. Повечето застрахователни компании правят богатство от доверието, което повечето хора им дават, че биха били там, когато се случи спешна ситуация. Това е наистина начин да се доверите на финансовото си бъдеще на надежден и ефективен орган. По този начин, все повече и повече хора използват застрахователни полици за собствените си бъдещи.

Въпреки това, не всички хора могат да се възползват от различните видове застрахователни полици. По този начин най-често срещаната застраховка е застраховката за опасност и застрахователната полица на собствениците на жилища. Тези две застраховки най-често се бъркат една с друга. Тези застраховки са почти еднакви по отношение на покриването на аспекта на плащането на вашите загуби, но не притежават буквално същото покритие.

 И така, каква е разликата?

Полица за застраховка за опасност е полица, която покрива всички щети у дома. Тези щети трябва да бъдат естествени, като пожар, например земетресения, наводнения или други подобни. Той плаща за финансовите нужди, които собствениците са загубили при спешни случаи. Съществуват различни видове опасности, които са специално обхванати от различните географски места на дадена държава. Застрахователните компании гарантират, че техните застраховани са сигурни в бъдещето си и затова са проучили различните опасности, които евентуално могат да възникнат на място, и да направят застрахователна полица за това.

От друга страна, застраховката на собствениците на жилища също е като застраховка за опасност, но тя покрива и вашата отговорност. Следователно, това е комбинация. Този тип политика е това, което повечето собственици на жилища се възползват, поради красивите си и практични предложения. Кажете например, че сте загубили нещо от типичен риск и ще получите заплащане за него или ако някой е бил ранен, докато той е в дома ви, хоспитализацията също се покрива.

Това, което е добро при застраховката на собствениците на жилища е, че тя не е ограничена само до самия дом. Той обхваща и собствениците на дома. Както например, вашето дете е карало колело и е получило нараняване по пътя. Можете да се възползвате от застрахователната си полица за това. По този начин повечето собственици трябва да бъдат внимателни, защото това може да повлияе на способността ви да изплащате заема. Следователно тя покрива всичко или всички, за които носите отговорност.

Какво трябва да получите?

Този въпрос най-често се задава от застрахователите за първи път. По този начин има само един практичен отговор на това: „зависи.“ Винаги погледнете заемите, които имате в банката, и ако все още не сте собственик на къщата или дори не сте на половината път, за да отговаряте на финансовите си задължения към къщата си заем, ще бъде по-добре, ако получите застраховка за опасност. Ако обаче сте собственик на къщата и по този начин също сте любители да имате посетители вкъщи, препоръчително е да вземете последните.

Достатъчно вярно, че тези застраховки са удобни, когато имате нужда от тях. Просто трябва да изберете подходящата компания, на която да се доверите и сте добре да отидете.

Резюме:

Застрахователна полица е полица, която покрива всички щети у дома. Тези щети трябва да бъдат естествени като пожар, земетресения, наводнения или други подобни. Той плаща за финансовите нужди, които собствениците са загубили при спешни случаи.

Застраховката на собствениците на жилища е като застраховка за опасност, но тя покрива и вашата отговорност. Следователно, това е комбинация. Този тип политика е това, което повечето собственици на жилища се възползват, поради красивите си и практични предложения. Кажете например, че сте загубили нещо от типичен риск и ще получите заплащане за него или ако някой е бил ранен, докато той е в дома ви, хоспитализацията също се покрива.

Препратки