637px-Blausen_0394_Facilitated_Diffusion

В организма на организма молекули или йони се движат от едно място на друго чрез физиологични процеси. Основните физиологични процеси са дифузия, осмоза и активен транспорт. В случай на осмоза и улеснена дифузия; те имат някои прилики, както и някои разлики. Осмозата е спонтанното движение на водни молекули през полупропусклива мембрана от регион с висока концентрация на разтвор до регион с висока концентрация на разтворени вещества. Улеснена дифузия от друга страна е процесът на спонтанен пасивен транспорт на молекули през биологична мембрана чрез специфични трансмембранни интегрални протеини. Някои от разликите между осмозата и улеснената дифузия са:

  1.  Тип молекули

Осмозата включва движението на водните молекули. Водните молекули се движат от регион с висока концентрация до регион с ниска концентрация. Улеснената дифузия от другата страна включва неразтворими съединения като захари, аминокиселини и йони, които могат да преминат през частично пропусклива мембрана.

  1.  Концентрационен градиент

Концентрационният градиент е броят на молекулите в определена област. Това може да се приеме и като постепенна разлика в концентрацията на разтворени вещества между две области. Процесът на осмоза кара молекулите да се движат надолу по градиент на концентрация. Това означава, че трябва да се създаде осмотично налягане, така че молекулите на разтворителя да се движат от регион с ниска концентрация на разтворени вещества в регион с висока концентрация на разтворени вещества. Улеснената дифузия от друга страна кара молекулите да преминат от висока концентрация към градиент с ниска концентрация. Това води до разлика между двете.

  1.  Наличие на мембрана

Мембраната е гъвкава ограждаща или отделяща тъкан, образуваща равнина или филм и разделяща две среди, обикновено в живи организми. Когато става въпрос за осмоза; мембраната е от съществено значение, за да създам концентрация на градиента между две различни среди. Улеснената дифузия в другия случай може да се осъществи или при наличие или отсъствие на мембрана. Това е така, защото молекулите могат да се движат свободно от зоната на висока концентрация до тази с ниска молекулна концентрация.

  1.  Изискване за превозвачи

Биологично носител е протеин в мембраната, който подпомага движението на молекули или йони от един регион в друг. Улеснената дифузия изисква носители в движението на молекулите. Молекулите се свързват с транспортиращия мембрана транспортен протеин и заедно се движат в посока към ниската концентрация. В случай на осмоза не се изисква носител в движението на водните молекули. Това подчертава забележима разлика между осмозата и улеснената дифузия.

  1.  Водни молекули

Осмозата включва движение на водни молекули през полупропусклива мембрана. Това означава, че водата е от съществено значение за протичането на процеса на осмоза. От друга страна; улеснената дифузия не изисква молекули вода за прехвърляне на други молекули. Основна разлика може да се отбележи, че осмозата изисква водни молекули, но улеснената дифузия не изисква никакви водни молекули.

  1.  Процес на възникване

Процесът е как протичат физиологичните средства. Осмозата възниква, когато средата, заобикаляща клетката, има по-висока водна концентрация от клетката. Клетката придобива водни молекули поради ефекта на осмотичното налягане. Осмозата се появява и когато водата се премества от една клетка в друга. Улеснена дифузия, от друга страна, възниква, когато средата около клетката е във висока концентрация на йони или молекули, отколкото средата в клетката. Молекулите се движат от заобикалящата среда в клетката поради дифузионен градиент.

От изброените по-горе разлики е ясно и очевидно, че осмозата и улеснената дифузия се различават по един или друг начин.

Препратки

  • https://www.thestudentroom.co.uk/showthread.php/t=568844.edu
  • https://answers.yahoo.com/question/index/qid=20151024103811AAieyuP.edu
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Facilitated_diffusion