Какви са основните разлики между серво стабилизатора и статичния стабилизатор?

Знаете ли защо се сблъскваме с колебанията на напрежението и каква е основната причина за повреда на различните електронни уреди? В Индия, поради непоследователното захранване, ние имаме колебанието на напрежението, което се увеличава и намалява. Поради толкова чести промени в захранването, електронните уреди и тежките машини се повреждат, което води до съкратената продължителност на живота на електрическото оборудване.

По този начин доставчиците на серво напрежение в Бангалор осигуряват различните видове стабилизатори на напрежението, чрез които можете да преобразувате променливото напрежение в постоянно напрежение. Освен това можете да увеличите живота на електронните уреди и да осигурите правилното им функциониране с помощта на серво стабилизатори на напрежение. Следователно, благодарение на изобретенията в електрическото поле, където се е появил серво стабилизаторът, за да контролира напрежението от мрежовото захранване и да осигури стабилизирания изход.

В допълнение към това стабилизаторите на напрежението са класифицирани в три категории, които включват реле стабилизатор на напрежението, стабилизатор на серво контролиран напрежение и статичен стабилизатор на напрежението. Въпреки това, според последните изобретения, стабилизаторите на серво напрежението автоматично контролират напрежението с помощта на усилващ трансформатор, свързан с автотрансформатор, за да осигури стабилизиран изход.

Освен това, сред различните видове стабилизатори, предлагани на пазара, трябва да изберете ефективен от производителите на серво стабилизатори в Бангалор. В допълнение към това, преди да знаете подробно за видовете стабилизатори и техните разлики, запознайте се със серво стабилизатор. По този начин, серво стабилизаторите на напрежение имат основен компонент, наречен серво мотор, който автоматично управлява напрежението предлага стабилизирано напрежение в края на изхода.

Следователно, основната разлика между серво стабилизатора и статичния стабилизатор е неговата надеждност. Серво контролираният стабилизатор на напрежението обаче контролира мощността на напрежението с увеличаване или намаляване на броя на намотките на автотрансформатор. Следователно, надеждността на серво стабилизатора зависи от надеждността на сервомотора. Докато надеждността на статичния стабилизатор зависи от надеждността на IGBT степен на мощност. По този начин статичните стабилизатори се оказаха по-надеждни в сравнение със стабилизатора на сервоуправляемото напрежение.

Както знаем, че серво стабилизаторите работят на серво мотора, който има редовно износване и изисква честа поддръжка на сервоуправляемия стабилизатор на напрежението. Докато стабилизаторите на статичното напрежение имат статичен характер и следователно такъв тип стабилизатори не изискват никаква поддръжка. Можете обаче да закупите подходящия сред голямото разнообразие от стабилизатори от доставчиците на серво напрежение в Бангалор.

В допълнение към това, статичните стабилизатори на напрежението не съдържат движещи се части и изискват по-малко време за корекции на напрежението. Освен това, серво стабилизаторът има серво-контролирана система за стабилизиране, която работи по-бавно от статичния стабилизатор, за да постигне корекция на напрежението. Следователно производителите на серво стабилизатори в Бангалор осигуряват широка гама от стабилизатори, чрез които можете да преминете с всеки подходящ, базиран на спецификациите на електронния блок.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

Телефон: 080-2836-2255

Имейл: sales@saveawatt.in

Уеб адрес: http://www.saveawatt.in